21.2.13

Matemáticas del siglo XXI

El pasado 8 de febrero tuvimos el gusto de recibir en nuestro instituto al catedrático de la USC Enrique Macías.
Con su charla pretendía enseñar a los estudiantes las aplicaciones que tienen la matemáticas en la realidad cotidiana. Uno de las más interesantes fue la importancia de los estudios matemáticos para la construcción de puentes y demás infraestructuras.
Esta charla también nos trasladó a otra época en la que las multiplicaciones se realizaban con los dedos, aunque es aconsejable que os aprendáis bien las tablas ya que este método es un tanto lioso.
Por lo demás fue una charla entretenida en la que en público podía participar y de la que todo el mundo salió con una nueva visión de este tan complicado mundo de las matemáticas.

Jesús Comuñas, 2º BAC.

1.2.13

As matemáticas do cotiá

O día 16 de xaneiro tivemos no noso centro á Decana da Facultade de Matemáticas da USC
 Victoria Otero Espinar que impartiu a charla "As matemáticas do cotiá".
Beatriz Álvarez, alumna de 2º de BAC fainos unha redaccionciña do que lle pareceu a ela:

"As matemáticas, esa estraña asignatura que ten unha linguaxe propia, que é a base e a ferramenta do resto das ciencias. Esa ciencia na que o máis mínimo erro pode ter unha grave consecuencia, e pode botar por terra a resolución dun problema tremendamente complexo. Esa materia da que moitos alumnos se queren olvidar canto antes é a base da maior parte das cousas que temos ao noso arredor.
As matemáticas son esa ciencia que estuda cousas tan curiosas como a ecuación da coleta ou a medida da India en elefantes; pero que nos permite tamén facer implantes dentais, predicir a influencia dun determinado fenómeno meteorolóxico, os efectos da contaminación… ou por exemplo, coñecer a ecuación para aparcar en calquera lugar. Pode parecer inútil, posto que ningún condutor vai  necesitar despexar incógnitas cando teña que estacionar o seu coche, e entón ¿cál é a súa utilidade? A súa aplicación está cada día na nosa televisión, nos anuncios publicitarios: aínda que nós non o atribuïamos ás matemáticas, os coches que aparcan sos necesitan desta ecuación.
Na nosa vida cotiá estamos rodeados de matemáticas, números e ecuacións aínda que non sexamos capaces de velos: os televisores, os ordenadores, os móbiles, os microondas, internet… As matemáticas non so están nos libros de texto."
Sen esquecer o humor: