21.1.15

Cociña estatística (1)

Hoxe asistimos á conferencia da profesora do Departamento de Estatística e Investigación Operativa da USC Rosa Crujeiras.
E… que é a estatística? A estatística é unha rama das matemáticas que axuda as ciencias a extraer información, que está presente na nosa vida cotiá.
      ·        Que é o que fan as estatísticas?
‘Cociñan’ os datos para explicar o que pasou, explicar e describir o que acontece e incluso predicir o futuro.
Para iso necesitamos bos datos e fiables e modelos e técnicas estatísticas.
Un tipo de estatística é a descritiva, a cal consiste na descrición numérica e gráfica dos datos.
·        Os gráficos de burbullas
Para realizar un gráfico de burbullas, precisamos separar as variables que nos interesan, situar ditas variables numéricas en dous eixos e marcar puntos, dar diferentes cores aos círculos y facelos máis grandes ou máis pequenos para poder distinguilos mellor do resto: https://support.office.com/es-ar/article/Presentar-los-datos-en-un-gr%C3%A1fico-de-burbuja-424d7bda-93e8-4983-9b51-c766f3e330d9?ui=es-ES&rs=es-AR&ad=AR
·        Outro termo que nos explicou foi a inferenza estatística, que consiste en extraer conclusións dos datos previamente recollidos e fiables.
     ·        Exemplos
Púxonos moitos exemplos curiosos, o do reconto dos apelidos en Galicia, e resulta ser que os máis frecuentes son os acabados en –ez (Rodríguez, López, Fernández…). Outros apelidos como Castro e Arias son propios de determinadas zonas e resulta raro que se dean en puntos distintos aos da súa
orixe por dicilo así .http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?idioma=es&ruta=onomast/apeconc.jsp

Outro exemplo que nos proporcionou foron datos sobre os incendios no ártico, e explicounos que


sacaban toda esa información de satélites da NASA, e que como é algo obvio, ditos inncedios xeran proas na ablemtmosfera a causa do CO.

 Tras isto, formulounos unha pregunta:
Que utilidade lle poden sacar os científicos ao musgo? Descubriunos que é un fantástico biomedidor, que nos axuda a obter datos.
      ·        Relación da estatística en distintos campos:
Como sería o mundo sen estatística?
Non saberiamos como vestirnos porque nos faltarían as predicións meteorolóxicas, os seguros non serían o mesmo...
 Resumidamente, podemos concluír dicindo que a estatística reduce a números para que poidamos entender todo dunha forma máis sinxela.
Andrea Rodríguez, 1ºbac.A

No hay comentarios:

Publicar un comentario