12.5.15

Adiviña, adiviña...2015

Con motivo da celebración o día 12 de maio como Día escolar das Matemáticas o Departamento de Matemáticas do IES Xoán Montes convoca un concurso entre o alumnado do centro para resolver un boletín de adiviñas, de acordo as seguintes bases:
 1-Os participantes deben ser alumnos de 1º ciclo de ESO do IES Xoán Montes no ano escolar 2014/2015.
 2- Os participantes resolverán o maior número posible das adiviñas propostas.
 3- O boletín de participación pódese solicitar aos profesores de matemáticas correspondentes, ou ben resolvelo desde esta páxina.
 4- A solución das adiviñas introducirase nun sobre  no que deberá figurar fóra os datos do participante (nome, apelidos, curso e grupo) e entregarase ao seu  profesor/a  de matemáticas. Se se prefire podénse enviar ao  correo eléctrónico do departamento.
 5- O prazo de admisión pecharase o día 4 de xuño   de 2015.
 6- O xurado estará composto polos membros do Departamento de Matemáticas.
 O fallo será inapelable e emitirase o día 14 de xuño. O xurado pode declarar o premio deserto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario